Nákupy

5.5.2019

Kde se setkáte s metalhalogenidovou výbojkou

Vysokotlaké výbojky jsou nejsilnější světelné zdroje, které jsou nasazovány do velkých uzavřených prostor i na venkovní prostranství. Existuje jich více typů, které se liší inertním plynem a luminoforem uvnitř baňky. Složení plynové náplně pod vysokým tlakem ovlivňuje barevné podání vyzařovaného světelného spektra a ze všech výbojkových zdrojů poskytují právě tyto nejvíce realistický obraz. Této vlastnosti se využívá na mnoha místech již desítky let.  

osvětlení stadionu

Kde jsou nejčastěji nasazovány

Přechody pro chodce – většina veřejného osvětlení je realizována sodíkovými výbojkami, jejichž barevné podání je velmi omezené. V jistém smyslu je to výhody, neboť to nezpůsobuje problémy se spánkem a nedochází k narušení plynulých a přirozených cyklů v organismu. Na některých místech je však nutné světlo posílit přibližně stejně výkonným zdrojem a v neutrální nebo chladnější bílé barvě denního světla. Jsou to zpravidla přechody pro chodce a frekventované úseky silnic, kde je nutné zvýšit pozornost účastníků silničního provozu.světla na silnici
Výrobní provozy– největší předností této technologie je velmi vysoký světelný tok a optimální teplota chromatičnosti, která minimálně zkresluje věrnost barev osvětlených předmětů. Právě to bylo důvodem prosadit již kdysi před desítkami let tento typ osvětlovací techniky pro velké pracovní prostory. Začínalo se s nimi již za socialismu, první z nich se objevily v ocelárnách, hutních a strojírenských provozech a postupně se rozšířily do dalších dílen a pracovišť, která byla umístěna ve větších halách. Dnes jsou poměrně běžně ve výrobním sektoru instalována stropní i nástěnná svítidla o vysokém měrném výkonu.
Sportoviště– velká sportoviště, jako jsou fotbalové, zimní a atletické stadiony, olympijské areály, venkovní prostory i uzavřené haly vyžadují dostatek neutrálního bílého světla o vysokém indexu podání barev. A tyto požadavky metalhalogenidová výbojkasplní.